KVW Huisregels

Ook bij KVW zijn er regels, maar dat is om ervoor te zorgen dat het voor iedereen een leuke week wordt. Lees ze maar eens rustig door.

  • Tijdens de KVW-week maken we foto’s en filmpjes voor een sfeerimpressie op onze website en Facebook. Wanneer hier bezwaar tegen is, dient dat vóór de KVW-week kenbaar gemaakt te worden via secretaris@kvwzjwame.nl.
  • Wanneer een kind een dag niet zal deelnemen aan KVW, zal dit altijd gemeld moeten worden. Dit kan met een telefoontje of bericht aan onze voorzitter: 06-48514112 of voorzitter@kvwzjwame.nl.
  • Wanneer een kind afwezig is zonder zich af te melden, zullen wij altijd de ouders op de hoogte brengen.
  • Het is de bedoeling dat kinderen zelf een lunchpakket meenemen en wij zorgen voor water en ranja. Neem hiervoor zelf een beker mee!
  • Uiteraard mogen kinderen ook iets lekkers meenemen om te snoepen.
  • Energiedrankjes (Red Bull, Monster, Bullit, etc.) mogen absoluut niet worden meegenomen.
  • Het is niet de bedoeling dat er zakmessen of andere scherpe voorwerpen worden meegenomen. Dit geldt ook voor waardevolle spullen, zoals telefoons, tablets, etc.
  • In het KVW-boekje staat per dag wat er meegenomen dient te worden, kijk hier goed naar.
  • Bij KVW werken we met een gele en rode kaartensysteem. Wanneer een kind zich niet aan de gestelde regels houdt, pestgedrag vertoont, agressief is of iets dergelijks, dan zal dit kind een waarschuwing krijgen. Wanneer het gedrag niet verandert zal iemand van het bestuur een officiële waarschuwing geven en de ouders hiervan in kennis stellen. Verandert het gedrag daarna nog niet, dan zal het kind opgehaald dienen te worden. De dag erna is er weer een nieuwe kans. Wanneer er dan echter geen veranderingen zijn, dan zal er een rode kaart uitgedeeld worden en zal KVW helaas voorbij zijn.
  • Op de eerste dag van KVW worden de huisregels uitgelegd en zal ieder kind een pestcontract ondertekenen met zijn/haar groepje.