KVW Huisregels

Tja… ook bij ons zijn er regels. Maar dat is om ervoor te zorgen dat het voor iedereen een leuke week wordt. Lees ze maar eens rustig door

  • Tijdens de KVW week maken we foto’s en filmpjes om een sfeerimpressie te krijgen voor op onze website en op Facebook. Wanneer hier bezwaar tegen is dient dat voor de KVW-week kenbaar gemaakt te worden bij voorzitter@kvwswalmen.nl.
  • Wanneer een kind een dag niet zal deelnemen aan KVW, zal dit altijd gemeld dienen te worden, telefonisch of via een app aan 06-41327041.
  • Wanneer een kind onafgemeld afwezig is, zullen wij altijd de ouders op de hoogte stellen.
  • Het is de bedoeling dat kinderen zelf een lunchpakket meenemen, wij zorgen voor water en ranja. Neem hiervoor zelf een beker mee!
  • Uiteraard mogen kinderen ook iets lekkers meenemen om te snoepen.
  • Energydrankjes mogen absoluut niet meegenomen worden.
  • Ook is het niet de bedoeling dat er telefoons, zakmessen of waardevolle spullen meegenomen worden.
  • In het KVW boekje staat er per dag wat er meegenomen dient te worden, kijk hier goed naar.
  • Bij KVW werken we met een gele en rode kaartensysteem. Wanneer een kind zich niet aan de gestelde regels houdt, pestgedrag vertoont, agressief is of iets dergelijks, zal dit kind een waarschuwing krijgen. Wanneer het gedrag niet veranderd zal iemand van het bestuur een officiële waarschuwing geven en de ouders hiervan in kennis stellen. Verandert het gedrag niet, dan zal het kind opgehaald dienen te worden. De dag erna is er weer een nieuwe kans. Wanneer er dan echter geen veranderingen zijn zal er een rode kaart uitgedeeld worden en zal KVW helaas voorbij zijn.
  • Op de eerste dag van KVW worden de huisregels uitgelegd en zal ieder kind een pestcontract ondertekenen